Wie wezenlijk contact kan maken met z’n leerlingen heeft de sleutel in handen voor een voortvarend leerproces en een plezierige sfeer in de klas. Voor hogere leerprestaties, minder conflicten, betere relaties en meer zelfzorg. Alleen hoe doe je dat? Daarvoor biedt Levenverrijkend Onderwijs inspiratie. Het is een gedachtegoed én een set vaardigheden om ieders leven te verrijken, gebaseerd op Geweldloze Communicatie.


Levenverrijkend Onderwijs is een programma voor mensen werkzaam in het onderwijs en de opvoeding. Leerkrachten, docenten, mentoren, teamleiders, zorgcoördinatoren, (onderwijs)managers, (zorg)decanen en directeuren in het primair, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Het is voor iedereen die ondersteuning en inspiratie kan gebruiken in het contact met z’n leerlingen, collega’s, schoolleiding en de schoolomgeving (ouders, samenwerkingspartners van bijvoorbeeld de GGD, jeugdzorg, politie, BSO). Voor wie vaardigheden wil ontwikkelen om anders om te gaan met weerstand, pesten, agressie in de klas, collegiale irritaties, (dreigende) conflicten en ‘lastige’ ouders of samenwerkingspartners. En voor wie een klimaat van samenwerking wil creëren.