Levenverrijkend Onderwijs is een trainingsprogramma voor het iedereen die mediator is tussen leerstof en de mens. Bijvoorbeeld begeleiders, trainers, docenten en leraren om ieders leerkracht te laten bloeien.

Dit programma is gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Roseberg: Nonviolent Communication, Geweldloze Communicatie ofwel Verbindende Communicatie.

Het reikt naast een visie en een bewustzijn, tools aan om o.a. vakoverstijgend te werken aan persoonsvorming. 

 

De procestaal van Verbindende Communicatie kan bv binnen het onderwijs bijdragen aan het concreet vorm geven van o.a.: omgaan met autonomie, het bevorderen van samenwerken, behoud van interne motivatie, het ervaren en leven vanuit democratische waarden, streven naar gelijkwaardigheid, omgaan met verschillen.

Het geeft je mogelijkheden om, in overeenstemming hiermee, om te gaan met; regels opstellen en verbreken, ruzie en boosheid, het geven en ontvangen van feedback.

Belangrijke waarden die in de waan van de dag moeilijk bereikbaar lijken. Kom ervaren en onderzoeken wat het verschil maakt als je onderdelen van deze procestaal stap voor stap gaat invoeren.