"Education is the most poweful weapon which you can use to change the world"

 

Nelson Mandela

 

Levenverrijkend Onderwijs is een visie op onderwijs gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg: Non-violent Communication ofwel Verbindende/ Geweldloze Communicatie 

Deze visie beidt leraren en anderen die kennis overdragen, concrete handvatten om vanuit samenwerking het onderwijs vorm te gaan geven. 

Het voorleven van democratische waarden in besluitvorming en conflicthantering, gedeelde verantwoordelijkheid en het geven van feedback nodigt kinderen en jongeren uit om vanuit intrinsieke waarden deel te nemen aan het geheel. 

Op deze wijze wordt de school een oefenplaats voor jonge mensen waar ze ondersteund worden in het ontwikkelen van het begrip en de vaardigheden die nodig zijn om wijze leden te worden van een wereldwijde gemeenschap en co-creators zijn van een vreedzame, rechtvaardige, duurzame wereld. 

 

Levenverrijkend Onderwijs is een proces waarmee burgerschap en persoonsvorming op een vakoverstijgende wijze in het onderwijs geïmplementeerd worden. Besluitvorming, conflicthantering en het geven van feedback zijn ingangen om het proces binnen de organisatie te introduceren.

 

We zijn zeer blij met de erkenning die Geweldloze Communicatie krijgt in het boekje "Vrede kun je leren" van David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg. Hierin is te lezen op welke manier GC actief vormgeeft aan vredesecucatie. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met ons en bekijk het project "Cultuur van Vrede".

 

Levenverrijkend Onderwijs werkt hierin samen met Ai- opener