Wat levert het op?

Coach de leerling, ontwikkel jezelf

De relationele vaardigheden van de leraar blijken een sleutelfactor voor de motivatie en leerprestaties van de leerlingen. In welke mate kun je je inleven, luister je naar jezelf, kun je grenzen stellen, kun je je verbinden in lastige situaties, kun je coachen? De ervaring leert dat wie zich begrepen en gehoord voelt, tot betere schoolprestaties in staat is.


Sleutelvaardigheden en competenties waar wij in onze aanpak aan werken zijn:

 • Verbindend communiceren: vergroten inlevingsvermogen (empathie) en eerlijk uiten vanuit respect voor ander.
 • Partnerschap leraar – leerling: ieders behoefte doet er toe en samen kijken hoe synergie gehaald kan worden.
 • Samenwerking: met ouders, onderling als collega’s, met de lokale gemeenschap.
 • Zelfzorg, zelfreflectie en ontwikkeling.

Dit sluit aan bij de volgende bekwaamheidseisen Leraren van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL): inter-persoonlijke vaardigheden, samenwerken met collega’s en samenwerkingspartners en (zelf)reflectie en ontwikkeling.


Wat zie je op scholen gebaseerd op Levenverrijkend Onderwijs:

 • Onderwijzers en leerlingen werken samen als partners.
 • Ze spreken een procestaal zoals Geweldloze Communicatie.
 • Leerlingen worden gemotiveerd door hun leergierigheid en niet door angst voor straf of hoop op beloning.
 • Een leergemeenschap en samenwerkingsverband gericht op elkaar steunen en helpen leren.

 

 

REACTIES VAN DEELNEMERS

 • Carolien: "Ik heb een duidelijk inzicht gekregen in de effecten van communicatie patronen."
 • Lucie: " Als ik boos word ga ik naar mijn behoefte van dat moment op zoek."
 • Nada:"Wat ik meeneem is een bevestiging van waar ik mee bezig was; proberen te luisteren naar de achterliggende behoefte, vooral wanneer iemand wat zegt wat mij irriteert/frustreert... Ik heb begrepen waarom het in de reactie hierop goed is om je op 1 behoefte te focussen. Dat erkennen en ruimte scheppen voor 1 onvervulde behoefte ook beweging kan geven aan andere onder-of naastliggende behoeften."
 • Saskia: Zaken verwoorden zonder weerstand op te roepen en leren omgaan met meningsverschillen , daar ga ik mee aan de slag.