Schoolproject "Cultuur van Vrede"

Kirsten Kristensen (CNVC) uit Denemarken heeft een NVC project in het onderwijs gerealiseerd met betrekking tot conflicthantering genaamd: "Cultuur van Vrede" in de klas.

Onderstaande films zijn gemaakt op een Deense school. Bijgaand ondersteunend materiaal voor leerkrachten heeft Levenverrijkend Onderwijs vertaald naar het Nederlands om hiermee bij te dragen aan meer toegankelijkheid voor het Nederlandse onderwijsveld.

 

De tweede Internationale onderwijstraining "Culture of peace in the classroom" door Kirsten Kristensen staat dit keer gepland eind augustus 2018 in Rotterdam.

 

De film is gebaseerd op het idee dat conflicten onvermijdelijk zijn - en dat ze ook het fundament kunnen zijn voor het ontwikkelen van sociale en persoonlijke vaardigheden - als we in staat zijn om dichter bij de behoeften achter het conflict te komen en hierop te focussen. De films presenteren vaardigheden om conflicten te begrijpen en er mee om te gaan  door het omschrijven van feiten, gevoelens en behoeften en door te vragen om specifieke acties. NVC (Nonviolent Communication) is een universele toolbox die je in kan zetten om conflicten op te lossen en vertrouwen te herstellen. In scholen kan NVC een vreedzame leeromgeving creeren.

 

Je ziet hoe leerkrachten werken met conflicten in de praktijk en hoe ze bijdragen aan het ontstaan van community en een cultuur van vrede. Met NVC dragen de leerkrachten bij aan sterkere kinderen die beter toegerust zijn om om te gaan met een complexe veranderlijke wereld. 

 

De film is onderverdeeld in 5 korte films. Vier ervan gaan over een klas. We zien hoe kleuters in de

Agedrup Skole werken met NVC om hun eigen gevoelens en behoeften te begrijpen en ook de behoeften en gevoelens van anderen. Film 1 biedt een introductie tot een conflict in een kleuterklas.

In film 2 tot 4 worden scenes uit film 1 herhaald en uitgewerkt en wordt in detail getoond hoe de leraar NVC gebruikt om met het conflict om te gaan. Film 5 gaat over een jongen van groep 8 en zijn leraar. Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 6- 7 jaar werken met NVC. Kinderen van alle leeftijden kunnen leren omgaan met conflicten: de tools zijn hetzelfde.

 

In de film gebruikt de leerkracht kaarten met gevoelens en behoeften. Deze kan je gratis aanvragen per mail. Ook is er een lerarenhandleiding bij de films geschreven. Hierin staat informatie over hoe je dit project kan inzetten in je eigen praktijk. Er staan handzame oefeningen beschreven om je eigen vaardigheden te vergroten en ook materiaal om in te zetten in een groep.

Je kan de lerarenhandleiding en de kaarten per PDF aanvragen per mail: evamaria@levenverrijkendonderwijs.nl

We wensen je heel veel inspiratie toe en horen graag je ervaringen over het gebruik met dit materiaal. 

 

Conflicthantering op basis van NVC draagt bij aan o.a. cooperatie, samenwerken, vertrouwen en zelfsturing.

Lees hier het artikel van Marieke Schreuder en Eva Maria Schneijderberg naar aanleiding van de presentatie van haar afstudeeronderzoek: "Conflicten lossen we samen op"

voor volledige informatie over het onderzoek van Marieke:

http://counselling-nijmegen.nl/onderzoek/

 

 

Film 1 van 5. Culture of Peace in School with NVC - Achter elke actie zit een behoefte Introductie tot NVC in scholen. We horen een kleuterleerkracht vertellen over haar ervaringen met NVC en hoe het de sociale omgeving in de klas heeft veranderd. We krijgen ook een introductie tot een conflict tussen twee kleuters.

 


 

Film 2 van 5. Culture of Peace in School with NVC - Van conflict naar verbinding: de vier elementen van het NVC proces. Dit laat zien hoe de leraar het conflict oplost gebruikmakend van de vier principes van Nonviolent Communication (waarneming, gevoel, behoefte, verzoek). Scenes uit film 1 worden uitgewerkt.

 
Film 3 van 5. Culture of Peace in School with NVC - Verantwoordleijkheid nemen voor mijn eigen gevoel. De scenes van film 1 vervolgen en laten in detail zien hoe de kaarten met gevoelens en behoeften de kinderen helpen om hun gevoelens en behoeften te beschrijven in een conflict.

 

 Film 4 van 5. Culture of Peace in School with NVC - Empathie voor anderen, begrijpen van anderen. Je ziet de kinderen raden naar de gevoelens en behoeften van anderen waarbij de leraar ze helpt om dieper contact te maken en een leerervaring uit het conflict te halen.

 
Film 5 of 5. Culture of Peace in School with NVC - Van boosheid naar empathie, Mona en Mohammed.  Mohammed uit groep 8 en de leraar Mona vertellen ons over hoe hun gesprek over gevoelens en behoeften hen hielp hun boosheid te begrijpen en tot zelf-empathie te komen.

 


PRODUCED FOR: The LIVKOM Association
NVC TRAINER AND CONSULTANT: Kirsten Kristensen, kirsten@livkom.dk, Mobile +45 4035 0955.
SPONSORED BY: The Danish Ministry of Education
PRODUCTION AND ORGANISING: Marianne Rasmussen, Filmkompagniet
ENGLISH TRANSLATION AND TEXT EDITION: Tone Productions and Graham Timmins at The Right Word
ILLUSTRATED FEELINGS AND NEEDS CARDS: from the book Respectful Parents, Respectful Kids by Sura Hart and Victoria Kindle Hodson

COPYRIGHT: Filmkompagniet, Denmark. Filmkompagniet has produced 24 films which demonstrate good working practices in schools. See more on www.filmkompagniet.dk and some of them in English at www.filmkompagniet.dk/english

 

 

“Een leerling of leraar met zelfdiscipline handelt vanuit het besef van zijn waarden; hij ziet in dat zijn gedrag een bijdrage levert aan zijn welzijn en het welzijn van andere mensen en handelt niet uit verlangen naar een beloning of uit angst voor straf."
(Citaat Marshall Rosenberg uit Levenverrijkend Onderwijs)