Programma

Levenverrijkend Onderwijs biedt in samenwerking met Ai-opener:

            Introductietraining: Verbindende Communicatie in het onderwijs

    Verdiepingstraining: Verbindende Communicatie in het onderwijs

                                                                                     

 

Levenverrijkend Onderwijs biedt in samenwerking met Marieke Schreuder:

Voor wie

Levenverrijkend Onderwijs is een programma voor mensen werkzaam in het onderwijs en de opvoeding.

Leerkrachten, docenten, mentoren, teamleiders, zorgcoördinatoren, (onderwijs)managers, (zorg)decanen en directeuren in het primair, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

 

Het is voor iedereen die ondersteuning en inspiratie kan gebruiken in het contact met z’n leerlingen, collega’s, schoolleiding en de schoolomgeving (ouders, samenwerkingspartners van bijvoorbeeld de GGD, jeugdzorg, politie, BSO). Voor wie vaardigheden wil ontwikkelen om anders om te gaan met weerstand, pesten, agressie in de klas, collegiale irritaties, (dreigende) conflicten en ‘lastige’ ouders of samenwerkingspartners. En voor wie een klimaat van samenwerking wil creëren.

 

Er is geen voorkennis van Geweldloze Communicatie nodig. Inschrijven voor deze modules is wenselijk als je minimaal een half jaar in een onderwijs-setting werkt. Zodat je na de modules aan de slag kunt in je praktijk. Tijdens de cursus worden boeken en lesmateriaal over dit onderwerp aan je uitgeleend.

Tot slot ontvang je een certificaat waarmee je een stap kunt maken naar het traject voor gecertificeerd trainer Geweldloze Communicatie.